Föreningsintyg & Licensansökningar

Här skall vi försöka samla lite "bra-att-ha" information om föreningsintyg och licensansökningar.
Observera att detta är ren information så som vi uppfattat det och det kan finnas felaktigheter. Aktuell och korrekt information finns på www.polisen.se

För att styrelsen skall utfärda ett föreningsintyg skall den ifyllda blanketten skicks via epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. minst 1 vecka innan styrelsemöte för att säkert hinna tas med. Vi kan även behöva kompletterande information, som t ex resultatlista som styrker guldserier och kopia på din loggbok över skytteverksamhet. För skytteverksamheten räknar vi även med enskild träning, men som skjutprov räknas bara schemalagda, protokollförda skjutningar.

Vi ser helst att du fyller i blanketten elektroniskt och skickar till oss, det underlättar när vi skall fylla i resterande fält innan intyget skickas till Polisen. https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-551-24.pdf

När din ansökan behandlats på styrelsemöte så skickar vi intyget direkt till Polisen om det godkänns. Skulle det avslås så meddelar vi dig.

 

Så här fyller du i blanketten:

 
Information om skytteförening
Organisationsnummer: 802452-9904 Borås Pistolskyttar

Har varit medlem sedan: Räknas från den dag du betalade in avgiften

Sökanden är aktiv enligt: 5§ - om du inte har enhandsvapen, 6§ - om du har minst ett enhandsvapen, inget kryss om du söker på gevär.

Aktivt medelmskap kan visas genom: Normalt sett gäller loggbok. Det är du som medlem som har ansvaret att föra loggbok över din skytteverksamhet.

 
Information om auktoriserat förbund

Kryssa att vi är anslutna till auktoriserat förbund.

Kryssa i endast ett förbund. Det som gäller för skytteformen du söker på. Vanligen Pistolskytteförbundet.

 
Föreningstyget gäller

Kryssa vapentyp, t ex "Pistol"

Alla fälten, inkl piplängd (i cm) skall fyllas i. Intyget måste gälla en specifik modell.

Kryssa i att vapnet överensstämmer med reglemente och att vi bedriver skytteverksamhet i grenen.

Vapengrupp/skytteform: En gren och vapengrupp enligt reglemente för aktuellt förbund. T ex "Precision C" Det räcker att skriva en gren/vapengrupp även om du tänkt använda vapnet till flera grenar.

 
Behov av skjutvapen kan visas genom

Tävlar du tillräckligt ofta för att uppfylla kraven även utan egen träning kan du kryssa ett sådant alternativ. Annars behöver du föra en egen loggbok.

Ange hur många skjutvapen du har för användning i aktuellt förbund.

 
Behov av enhandsvapen

Normalt sett inga konstigheter, men gäller det ditt första enhandsvapen så kryssa "Ytterligare" och övriga fält kan lämnas tomma. Gäller tillståndet gevär kan hela rutan lämnas tom

 
Skjutskicklighet

Gäller det korthållsgevär lämnas hela rutan tom, annars:

Kryssa att du uppfyllt fordringar, och vilket förbund det gäller, normalt är det Guldmärke - Pistolskytteförbundet.

Datum för godkänt skjutprov: Datum för den äldsta av dina 3 senaste guldserier (får inte vara äldre än 24 månader)

Guldserier för Pistolskytteförbundets fordringar kan bara skjutas på tävlingar, eller på någon av våra schemalagda tävlingar. Gäller det märkesprov för IPSC så skall det skjutas för en av styrelsen godkänd skjutledare.